Friday, 05/06/2020 - 17:45|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phúc Xá

BÀI TẬP ÔN TẬP TUẦN 4 THÁNG 3 CÁC MÔN TOÁN, NGỮ VĂN, ANH, VẬT LÍ, HÓA HỌC

Nhà trường giao phiếu ôn tập tuần 4 tháng 3 các môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật lí khối 6789; môn Hóa học khối 89. Các con học sinh tải xuống và thực hiện ôn tập.
Hạn hoàn thành: 28/03/2020

- Toán 6 phiếu bài tập tuần 4 tháng 3 :

https://drive.google.com/open?id=1HT1XBClgp726WntnZSBaPAJH3JUnmzz4

- Toán 7 phiếu bài tập tuần 4 tháng 3 :

https://drive.google.com/open?id=1cnnJ2C0HMEtgLzy8LWgj_Gt6GxZHW8_p

- Toán 8 phiếu bài tập tuần 4 tháng 3 :

https://drive.google.com/open?id=1WDEjxRQMZsSpAIny1tsA-D98_lK8h7h0

- Toán 9 phiếu bài tập tuần 4 tháng 3 :

https://drive.google.com/open?id=1HZNhceaOSUP2EQMIClUCt1O3rcNc3eoJ

- Ngữ văn 6 phiếu bài tập tuần 4 tháng 3 :

https://drive.google.com/open?id=1SZUc_fko9obKGt1IPOe32TmO4V0uwfL4

- Ngữ văn 7 phiếu bài tập tuần 4 tháng 3 :

https://drive.google.com/open?id=13jSwWksTayUm7vyc2XOt3Bftgl39ldfQ

- Ngữ văn 8 phiếu bài tập tuần 4 tháng 3 :

https://drive.google.com/open?id=1pW85U_xsIhBCQP_8p4YuYjXV7xpqe2v1

- Ngữ văn 9 phiếu bài tập tuần 4 tháng 3 :

https://drive.google.com/open?id=1HBs_LxNYJlrBPQiZptktd--qe_2HQrle

- Tiếng Anh 6 phiếu bài tập tuần 4 tháng 3 :

https://drive.google.com/open?id=1WE_qGLrS6hXpVHPpy1dmLTvA8cbAZYJ8

- Tiếng Anh 7 phiếu bài tập tuần 4 tháng 3 :

https://drive.google.com/open?id=10S9gOVSU1uua5oCCuEwEUNv012aBTxtP

- Tiếng Anh 8 phiếu bài tập tuần 4 tháng 3 :

https://drive.google.com/open?id=1_uIhWEtUJErJL-v5StfIMiSvc4TERAfo

- Tiếng Anh 9 phiếu bài tập tuần 4 tháng 3 :

https://drive.google.com/open?id=1PzoKiIXqGK-9kx-VZ-Mjz9U8PLCyDTG7

- Vật lí 6 phiếu bài tập tuần 4 tháng 3 :

https://drive.google.com/open?id=1dDaI1YoQdZYTDlXyTKofypOsrolqOIAb

- Vật lí 7 phiếu bài tập tuần 4 tháng 3 :

https://drive.google.com/open?id=16CmNnyBkbVAqIkRXECf0JYvgwJ5W9v69

- Vật lí 8 phiếu bài tập tuần 4 tháng 3 :

https://forms.gle/wfZ8JyFHB6TyrD3j8

- Vật lí 9 phiếu bài tập tuần 4 tháng 3 :

https://forms.gle/V9k8hEs29nBNxKit5

- Hóa 8 phiếu bài tập tuần 4 tháng 3 :

https://drive.google.com/open?id=1Nj_pW9fZNbibWGa8RRBFT_fZY0qu5ure

- Hóa 9 phiếu bài tập tuần 4 tháng 3 :

https://drive.google.com/open?id=1zR2sIX1hi6BcT7YCsos47VPDkP4bhWtF

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 16
Hôm qua : 34
Tháng 06 : 206
Năm 2020 : 13.159