Wednesday, 28/10/2020 - 07:45|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phúc Xá

BÀI TẬP ÔN TẬP TUẦN 2 THÁNG 3 CÁC MÔN TOÁN, NGỮ VĂN, ANH, VẬT LÍ, HÓA HỌC

Nhà trường giao phiếu ôn tập tuần 2 tháng 3 các môn Toán; Ngữ Văn; Tiếng Anh, khối 6789; môn Vật lí; Hóa học khối 89. Các con học sinh tải xuống và thực hiện ôn tập.
Hạn hoàn thành: 14/03/2020

- Toán 6 phiếu bài tập tuần 2 tháng 3 :

https://drive.google.com/file/d/1fyGtRbwoFb7lS1l8fY8NJ3KuiWGDb3wj/view?usp=sharing

- Toán 7 phiếu bài tập tuần 2 tháng 3 :

https://drive.google.com/file/d/1yhHPmbx9PGKMZwQoqv8zb18nyNzhoB19/view?usp=sharing

- Toán 8 phiếu bài tập tuần 2 tháng 3 :

https://drive.google.com/file/d/1PE-IGqhbY_TkqD5J2KuY3XFsoTorjitz/view?usp=sharing

- Toán 9 phiếu bài tập tuần 2 tháng 3 :

https://drive.google.com/file/d/1DWAsIMPnFcGcZfL57T0_axfX8_q1Ddsw/view?usp=sharing

- Ngữ văn 6 phiếu bài tập tuần 2 tháng 3 :

https://drive.google.com/file/d/1ROTr5sqk86n0dalLfDBQ5RoA7BJ_GmAe/view?usp=sharing

- Ngữ văn 7 phiếu bài tập tuần 2 tháng 3 :

https://drive.google.com/file/d/1-VFtxBFVggqsrOS4ycmNXunMNDzAmcZA/view?usp=sharing

- Ngữ văn 8 phiếu bài tập tuần 2 tháng 3 :

https://drive.google.com/file/d/1TIjXNABWNnGIkcYNNoVx3WnXdCo561Oj/view?usp=sharing

- Ngữ văn 9 phiếu bài tập tuần 2 tháng 3 :

https://drive.google.com/file/d/1ZQ3ZIC4u6dz3b8G4COSaXmGHVwDvsKq_/view?usp=sharing

- Tiếng Anh 6 phiếu bài tập tuần 2 tháng 3 :

https://drive.google.com/file/d/1X6PmvYjLscCKhzkAI7C_Y8faEjyYTPbz/view?usp=sharing

- Tiếng Anh 7 phiếu bài tập tuần 2 tháng 3 :

https://drive.google.com/file/d/1uEBQJ6zRbRmD8bahzhGd1ojwLFeyAaIl/view?usp=sharing

- Tiếng Anh 8 phiếu bài tập tuần 2 tháng 3 :

https://drive.google.com/file/d/1R3fCtjZ8DUYgoUcPaUvN5yi5hz9Lznlf/view?usp=sharing

- Tiếng Anh 9 phiếu bài tập tuần 2 tháng 3 :

https://drive.google.com/file/d/1BCnx7CLZyFepT3mvKAFmViYBLA2wj-Wm/view?usp=sharing

- Vật lí 8 phiếu bài tập tuần 2 tháng 3 :

https://forms.gle/KAzC8oFqhLuivSrU7

- Vật lí 9 phiếu bài tập tuần 2 tháng 3 :

https://forms.gle/wtGTvFvpsFpL7J8M9

- Hóa 8 phiếu bài tập tuần 2 tháng 3 :

https://drive.google.com/file/d/1Zf17srsK6YN9zkW6Jnrb90Vseb6K86T7/view?usp=sharing

- Hóa 9 phiếu bài tập tuần 2 tháng 3 :

https://drive.google.com/file/d/1J_FUM4mshBTo1EwrcdOUn7ImHcU77Jjf/view?usp=sharing

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 48
Tháng 10 : 1.501
Năm 2020 : 22.958