Friday, 05/06/2020 - 16:25|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phúc Xá

BÀI TẬP ÔN TẬP TUẦN 1 THÁNG 3 CÁC MÔN TOÁN, NGỮ VĂN, ANH, VẬT LÍ, HÓA HỌC

Nhà trường giao phiếu ôn tập tuần 1 tháng 3 các môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật lí khối 6789; môn Hóa học khối 89. Các em học sinh tải xuống và thực hiện ôn tập.
Hạn hoàn thành: 7/03/2020

- Toán 6 phiếu bài tập tuần 1 tháng 3 :

https://drive.google.com/file/d/1JO5EDSUSBvAa5Ii7fWfT_YvooqR9BVwL/view?usp=sharing

- Toán 7 phiếu bài tập tuần 1 tháng 3 :

https://drive.google.com/file/d/10DohS2ZFxVRzVXm40ea4MXEj_SbWGvcX/view?usp=sharing

- Toán 8 phiếu bài tập tuần 1 tháng 3 :

https://drive.google.com/file/d/1JneLwlAlRO3obTHoKbvjMcQWyR3ptWYI/view?usp=sharing

- Toán 9 phiếu bài tập tuần 1 tháng 3 :

https://drive.google.com/file/d/135BTYtrLfby6pKrCl6rSNKV70DEXCnOn/view?usp=sharing

- Ngữ văn 6 phiếu bài tập tuần 1 tháng 3 :

https://drive.google.com/file/d/1NduyldEzd6-Jcif3hKUjnS4t4ON7QT9P/view?usp=sharing

- Ngữ văn 7 phiếu bài tập tuần 1 tháng 3 :

https://drive.google.com/file/d/1of7-ePuw0DrUFfNg7to3X59UKDNGo4ma/view?usp=sharing

- Ngữ văn 8 phiếu bài tập tuần 1 tháng 3 :

https://drive.google.com/file/d/1XVLpPkc9boAvt6TH6RpSrGOSUtgHi3Iv/view?usp=sharing

- Ngữ văn 9 phiếu bài tập tuần 1 tháng 3 :

https://drive.google.com/file/d/1_TqVkm6NxrAuRcHgEhC5OFn4I52U7G5a/view?usp=sharing

- Tiếng Anh 6 phiếu bài tập tuần 1 tháng 3 :

https://drive.google.com/file/d/1dQmojuviS32nkb9SOpUcdUmf19IQE1dV/view?usp=sharing

- Tiếng Anh 7 phiếu bài tập tuần 1 tháng 3 :

https://drive.google.com/file/d/1_fQeEOH0KvdEkOzsIynwTTsaY7c2Yv7x/view?usp=sharing

- Tiếng Anh 8 phiếu bài tập tuần 1 tháng 3 :

https://drive.google.com/file/d/1ZjOkCmaUtVa_zrUlHoHsEgzdpO_IlVj7/view?usp=sharing

- Tiếng Anh 9 phiếu bài tập tuần 1 tháng 3 :

https://drive.google.com/file/d/1vKB8dMNkRo3Ss40P_7yLO-moOgfaWN5U/view?usp=sharing

- Vật lí 6 phiếu bài tập tuần 1 tháng 3 :

https://drive.google.com/file/d/15T4ZT-oLd9ot8y1OuhuTvBvLyydjkI3g/view?usp=sharing

- Vật lí 7 phiếu bài tập tuần 1 tháng 3 :

https://drive.google.com/file/d/1HycBLlk55vn6REOyRuAocUARmL851shv/view?usp=sharing

- Vật lí 8 phiếu bài tập tuần 1 tháng 3 :

https://drive.google.com/file/d/1cAqN2QcnLiu_vd-dqq8lcy-6eR25fS2N/view?usp=sharing

- Vật lí 9 phiếu bài tập tuần 1 tháng 3 :

https://forms.gle/LcACR4ThMvjTymAC7

- Hóa 8 phiếu bài tập tuần 1 tháng 3 :

https://drive.google.com/file/d/1vsjRZjYo8-QZfDAM2MhQ-FUbhqUiKbCR/view?usp=sharing

- Hóa 9 phiếu bài tập tuần 1 tháng 3 :

https://drive.google.com/file/d/1nJYjMnHbzmUd21SP2h2QvbyvejhKvcK_/view?usp=sharing

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 16
Hôm qua : 34
Tháng 06 : 206
Năm 2020 : 13.159