Friday, 05/06/2020 - 17:45|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phúc Xá

BÀI GIẢNG E-LEARNING MÔN GDCD 6, 7, 8

GDCD 6: 

Tiết 26 – Bài 15. Quyền và nghĩa vụ học tập – GV Nguyễn Thảo Trang

Các con click vào đường link bên dưới để xem nội dung bài học :

https://youtu.be/ZWapwXvxrA8

Tiết 29. Bài 16 : Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm – GV Nguyễn Thảo Trang

Các con click vào đường link bên dưới để xem nội dung bài học :

https://www.youtube.com/watch?v=2KAM_jhJmR4

Bài 17. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở - GV Nguyễn Thảo Trang

Các con click vào đường link bên dưới để xem nội dung bài học :

https://youtu.be/stVHc9r9kIU

Bài 18. Quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín - GV Nguyễn Thảo Trang

Các con click vào đường link bên dưới để xem nội dung bài học :

https://youtu.be/2Yvwo67ev6Q

GDCD 7: 

Tiết 24 – Bài 15. Bảo vệ di sản văn hóa – GV Nguyễn Thảo Trang

Các con click vào đường link bên dưới để xem nội dung bài học :

https://youtu.be/l96RBu9BN2I

Bài 16. Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo – GV Nguyễn Thảo Trang

Các con click vào đường link bên dưới để xem nội dung bài học :

https://www.youtube.com/watch?v=ucUo9BvnWN4

Bài 17. Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam - GV Nguyễn Thảo Trang

Các con click vào đường link bên dưới để xem nội dung bài học :

https://youtu.be/0FufEjLgiBQ

Bài 18. Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) - GV Nguyễn Thảo Trang

Các con click vào đường link bên dưới để xem nội dung bài học :

https://youtu.be/HNKzTrP96K8

GDCD 8 : 

Tiết 24 – Bài 16. Quyền sở hữu tải sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác – GV Nguyễn Thảo Trang

Các con click vào đường link bên dưới để xem nội dung bài học :

https://youtu.be/XOhf7JHxt6I

Bài 17. Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng – GV Nguyễn Thảo Trang

Các con click vào đường link bên dưới để xem nội dung bài học :

https://www.youtube.com/watch?v=p3SzEXrTkCM

Bài 18. Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân - GV Nguyễn Thảo Trang

Các con click vào đường link bên dưới để xem nội dung bài học :

https://youtu.be/5EvreY9PoK0

Bài 19. Quyền tự do ngôn luận - GV Nguyễn Thảo Trang

Các con click vào đường link bên dưới để xem nội dung bài học :

https://youtu.be/9hy9zhB26-8

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 16
Hôm qua : 34
Tháng 06 : 206
Năm 2020 : 13.159